Bedrading
Bedrading
ZOEKEN

Stelling: een klein bedrijf is zich nog meer bewust van kwaliteit en het meeleveren van de documentatie bij een project dan een groot bedrijf. Per slot van rekening kan men het zich niet permiteren steeds achter een project aan te blijven lopen.

SERVICE

Als klein bedrijf schrijven wij SERVICE met hoofdletters, per slot van rekening zijn noch wij noch de klant gebaat bij stilstand van een machine of installatie.
Dit is ook de reden waarom wij bij een project de volledige documentatie meeleveren, hetgeen ook wettelijk verplicht is conform de Machinerichtlijn, maar vaak achterwege blijft, als de machine eenmaal werkt, maar daarmee nog niet 'af' is. De vraag is dan ook, 'werkt de machine' of is hij 'af'.
 
Bedrading