Bedrading
Bedrading
ZOEKEN
De machine veiligheid is sinds de jaren 70-80 wel verandert, bij een revisie dus een belangrijk aandachtspunt
Met moderne techniek weer voor jaren vooruit
Een redelijk eenvoudige buigpersmachine, waarbij het vooral om de veiligheid gaat. In de jaren 70-80 werden de tweehandsbedienknoppen slechts door de bedrading met een tijdrelais of een eigenbouw printplaatje bewaakt. In veel gevallen zelfs nog werden de knoppen vervangen door een voetpedaalschakelaar, want dan heb je tenminste je handen vrij om het produkt op te vangen. In de loop van de jaren is men toch wat anders tegen veiligheid gaan aan gaan kijken en tot het besef gekomen dat veiligheid bij de bediening ook gewoon een onderdeel van het produktieproces is. Met kleine aanpassingen  in de vorm van bv een luchtcilinder met klem, werd het werk minder belastend, eenvoudiger en vaak nog met een constantere kwaliteit. Indien men de machine eenvoudig omstelbaar wil maken in de lengte van de persslag, of verschillende maten na elkaar wil gebruiken, brengt een kleine plc met (touch)scherm uitkomst. Het toepassen van mogelijk zelfs nog een geintegreerd veiligheidsdeel maakt de besturing compact met minder bedrading.
schakelkast
Bedrading