Bedrading
Bedrading
ZOEKEN

Als u in de Haarlemmermeer woont of werkt, herkent u hem vast wel, de brug van Zwaanshoek naar Bennebroek, over de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Deze foto is van voor de renovatie, maar daar ziet u niets van, het vele renovatiewerk geschiedt in de kelder waar zich de elektrische en hydraulische installatie bevindt. Ook de brug tussen Beinsdorp en Hillegom ontkwam niet aan een renovatie van de besturing, waardoor deze weer bedrijfszeker en veilig vele jaren mee kan.

Het nieuwe hydraulische aggregaat in de kelder voor het openen en sluiten van de beide brugdelen, als ook de besturingskasten van zowel Brug Bennebroek als Hillegom. 2 verschillende bruggen met vrijwel gelijke besturingskasten, dat maakt onderhoud eenvoudiger.

Brug Renovatie

Machines en installaties hebben onderhoud nodig. De één wat vaker en soms ook preventief, de ander alleen als het defect is.
Brug  Bennebroek is groots aangepakt, schilderwerk, hydraulische aandrijving en elektra met besturing zijn na jaren van trouwe dienst ook niet aan vervanging ontkomen.
Zo ook voor Lisse, Hillegom, Vijfhuizen, Sloten, Oude Wetering en de HIllinenbrug in Hillegom een nieuwe besturing.
Tenslotte gaan de ontwikkelingen in de techniek ook verder en worden er ook andere eisen gesteld aan de werking van de installatie of bediening. De besturing van de Hillinenbrug heeft een geintegreerde veiligheidsbesturing, tegenwoordig is elektronica veiliger dan mechanica, met meer flexibiliteit en veel extra mogelijkheden. Het geheel heeft daardoor minder bedrading en bekabeling, hetgeen de storingskans vermindert. Het is een fabeltje dat meer elektronica meer storingen geeft. Mits goed ontworpen, is juist het tegendeel waar, het is echter wel een specalisme, maar dat geldt tegenwoordig voor zeer veel beroepen.

Bennebroek
Bennebroek Aggregaat
Bennebroek EkastL
Bennebroek EkastR
Bediening Hillegom
Hillegom EkastL
Hillegom EkastR
Hillinenbrug Bediening
Hillinenbrug Besturing
Hillinenbrug EKastL
Hillinenbrug EkastR
Bedrading