Bedrading
Bedrading
ZOEKEN
Ook in de melkveehouderij vind u ons werk terug, klantspecifiek en op maat gemaakt
Voor een melkveehouder in Duitsland, hebben wij diverse besturingen ontwikkeld en gebouwd. Met 3000 stuks melkvee, is automatisering nodig, waarbij vooral voedselveiligheid natuurlijk op de eerste plaats komt.
De kwaliteit van de melk wordt sterk beinvloed door de manier waarop deze wordt verpompt. Het verpompen gebeurd naar de opslagtanks, maar ook naar het jongvee in de stal 100mtr verderop. En natuurlijk moeten de leidingen gereinigd worden. Een eis is het bedieningsgemak, ook voor het laag geschoolde personeel moet het duidelijk en overzichtelijk zijn.
melkdoorvoer
melkbewerking
kalveren voeren
kalveren voeren
kalverhotel
Bedrading